Veel gestelde vragen

© Versie 14.0 Januari 2024

Wanneer kom ik in aanmerking voor vergoeding van Oefentherapie Cesar ?

Als inwoner van Nederland komt u in aanmerking voor Oefentherapie Cesar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden Oefentherapie Cesar uit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt er een maximum aantal behandelingen of een maximaal totaalbedrag vergoed (dit verschilt dus per zorgverzekeraar). U kunt een verwijzing verkrijgen bij de huisarts of specialist, maar u kunt sinds 1 juli 2008 ook zonder verwijzing van de huisarts of specialist bij de oefentherapeut terecht.

Hoe word ik verwezen naar een Cesar therapeut ?

Wanneer u bij een arts komt met bewegings en/of houdingsklachten, kan deze u verwijzen naar Oefentherapie Cesar. U kunt ook zelf aan de arts vragen of Oefentherapie voor u geschikt is. Een andere optie is dat de arts u verwijst voor een eenmalig onderzoek naar de Cesar therapeut. De therapeut bepaalt dan aan de hand van een onderzoek of Cesartherapie geschikt is voor u. De therapeut doet hiervan verslag aan de verwijzend arts en deze zal met u bespreken of u onder begeleiding van een therapeut gaat oefenen en met welk doel. Sinds 1 juli 2008 is echter geen verwijzing meer nodig, u kunt ook op eigen initiatief terecht bij de Oefentherapeut Cesar.

Wat kan ik bij een behandeling verwachten ?

De eerste behandeling bestaat uit een anamnese (het stellen van vragen over uw klacht) en een lichamelijk onderzoek betreffende uw klachten. Vervolgens wordt er door de therapeut een behandelplan opgesteld en dit wordt met u besproken. Daarna zal de werkelijke behandeling starten. U krijgt oefeningen tijdens de behandeling, die u thuis moet gaan uitvoeren. Uw eigen motivatie is bij Oefentherapie Cesar dus heel belangrijk !

Wat kan ik bij de behandeling absoluut niet verwachten ?

Tijdens de behandeling wordt er geen gebruik gemaakt van massage- en “kraaktechnieken” of elektrische apparatuur.

Hoe maak ik een afspraak ?

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen. Er wordt rekening gehouden met uw voorkeur voor tijden. Zie Contact.

Wat neem ik mee bij een eerste afspraak ?

Bij uw eerste afspraak graag de verwijzing van de arts, uw verzekeringsgegevens, een wettelijk legitimatiebewijs en een handdoek meenemen. Indien u zich zonder verwijzing aanmeldt wordt er eerst een screening uitgevoerd en hoeft u bij de eerste afspraak alleen uw verzekeringsgegevens en ID mee te nemen.

Hoe lang duurt de (eerste) afspraak ?

Een behandeling duurt 30 minuten. Bij het intake gesprek wordt met u besproken wat uw klachten inhouden en wat de oefentherapeut voor u kan doen. Vervolgens wordt een algemeen onderzoek gedaan, om uw situatie zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Daarna wordt de behandeling opgestart.

Kan ik ook zonder verwijzing van een arts behandeld worden ?

Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar zonder verwijzing van uw arts. DTO (directe toegankelijkheid) geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door een andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie. Als u besluit rechtstreeks naar de oefentherapeut te gaan, dan voert de oefentherapeut eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat eerst wordt vastgesteld of u aan het juiste adres bent. Zo niet, dan wordt u doorgestuurd naar de huisarts of een andere behandelaar. Wanneer er een indicatie is voor oefentherapie zal een onderzoek en behandeling volgen.

Heeft de praktijk een contract met mijn zorgverzekeraar ?

De praktijk heeft contracten met alle gangbare zorgverzekeraars.

Wat kost een behandelsessie wanneer ik geen aanvullende verzekering heb ?

Een overzicht van de kosten wanneer geen aanvullende verzekering is afgesloten is te vinden op de website onder Vergoedingen.

Wat is het belangrijkste verschil tussen oefentherapie en fysiotherapie ?

Een oefentherapeut zal een klacht altijd betrekken bij de gehele houding en het hele bewegingsgedrag van de individuele cliënt. De behandeling bij een oefentherapeut richt zich op gedragsverandering. Dat wil zeggen dat de cliënt anders zal gaan leren bewegen. Dit wordt gedaan met behulp van oefeningen die in de praktijk gedaan worden, maar ook vooral door de cliënt thuis.
Praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand